+90 312 495 81 96

Sosyal Medyada Biz}

Enerji İzleme

ENERJİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME


İzleme ve Değerlendirme, kuruluş yönetiminin Enerji Yönetimi programının işleyişini takip etmesini sağlar. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmanın sürekli izlenmesinde ve başarı derecesinin belirlenmesinde faydalı olur. Buna ilave olarak yeni hedeflerin tespitine ve gelecekteki hareket tarzının tayin edılmesine temel teşkil eder.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİR ÜST YÖNETİM İŞİDİR.

İzleme ve Değerlendirme, Enerji Yönetimi Programının mali yönden değerlendirilmesine esas teşkil eder. Enerji maliyetinde gerçekleştirilen azalma rakamsal olarak ortaya çıkarılır ve daha önce tespit edilmiş olan hedeflerle karşılaştırılır.

Üst yönetim;

• Enerji tüketim ve maliyetinin izlenmesi,
• Enerji kullanımında kısa ve uzun vadede meydana gelen eğilimler ve değişimlerin belirlenmesi,
• Gerçekleştirilen işlemlerin fayda-maliyet analizlerinin yapılması.
• Enerji yönetimi programının gidişinin belirlenen hedefle karşılaştırılması,
• Enerji yönetimi programında hedefin yeniden belirlenmesi, bazı noktaların üzerinde daha fazla durulması, eğitimin artırılması veya bazı ekipmanların özgül enerji tüketimlerinin belirlenmesine başlanması ile ilgil olarak bu çalışmaların gerekliliğinin yeniden değerlendirilmesi,
• İzleme yönteminin, yönetimin talimatlarına ve politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi,
• Devam eden Enerji Yönetimi programının gelecek aşamaları için program yapılması,

gibi konularda çalışanlara gerekli talimatları vermelidir.

İzleme ve değerlendirme, farklı işlemler olduğu için yönetim açısından yakın bir işbirliği içinde koordine edilmelidir. Değerlendirme için gerekli bilgilerin ve metodların belirlenmesi izleme için bir plan ve sistem hazırlanmasına yardımcı olur. Benzer olarak, sağlıklı bir değerlendirme doğru ölçüm ve detaylı bilgiye bağlıdır.
İzleme işlemi için bir çok bilgi, Enerji Muhasebesi biriminden alınır. En önemlisi, hiç bir önlem alınmadan enerji maliyeti, çalışma şekli ve bakım işlemleri gibi başlangıç durumu şartlarının kesinlikle belirlenmesi gerekir. Yönetim, başlangıç şartları hakkında gerçekçi ve sağlıklı bilgi edinmenin her zaman kolay olmadığını bilmelidir.

İşletme personeli ve yöneticileri, çoğu zaman bu bilgileri işletme durumlarının verimli olmadığının, işletmenin prosedüre uygun olmadan gerçekleştirildiğinin veya düşük performansta olduğunun ortaya çıkmasından kaçındıkları için gerçekçi olarak vermekten çekinirler. Bunun için Yönetim, Enerji Yönetimi programının herkes için yeni olduğunu, performansın arttırılması durumunda bundan bütün çalışanların kazançlı çıkacağı, bunun ise gerçekçi bilgilerle sağlanabileceği konusunda çalışan kadroyu ikna etmelidir. Diğer mali hesaplarda olduğu gibi, izleme ve değerlendirme sonuçları yönetim tarafından gözden geçirilmeli ve kullanılmalıdır.

Buna paralel olarak yönetim, Enerji Yönetimi programının bütün seviyeIerde desteklenmesinin devamını sağlamak için, periyodik olarak bütün çalışanları konu hakkında bilgilendirmeli ve yeni hedefleri ve politikaları duyurmalıdır.